32 bit runtime

GOPA32 runtime modul er blevet “Open Source”

For at give eksisterende industrielle installationer en vis fremtidssikring overfor mulige fremtidige ændringer i PC standarden (bundkort o.lign.), er runtime-kernen (som håndterer al interface til hardware) blevet “Open Source”. Dette vil lette tilpasning til fremtidige hardware ændringer.

Vi har brugt QSS værktøjerne til at flytte koden fra 16 til 32 bit.

Q-Software Solutions GmbH (QSS)
For at rekompilere kernen skal man bruge nogle værktøjer. Disse værktøjer er blevet doneret af QSS til gratis download.
Enhver kan derfor rekompilere GOPA32 runtime-kernen og bruge den til ethvert  formål – på eget ansvar!

QSS (Q-Software Solutions GmbH) er et tysk firma, som har været involveret i overføring af GOPA fra 16 til 32 bit.
Dette er dels sket ved at bruge deres 32-bit værktøjer, dels ved at bruge dem som rådgivere siden 2002. Dette har kva-
lificeret QSS til at arbejde direkte med GOPA32 runtime-kernen uden at anfægte garantier o.lign. ved eksisterende in-
stallationer.

QSS har gjort deres del af “GOPA32 compilation kit” tilgængelig for gratis download til dette specielle formål.

For de fleste er QSS nok bedst kendt for lcc-win32 c-udviklingspakken til Windowsprogrammer. Alle GOPA32 relaterede
windowsprogrammer (f.ex. gopaser.exe og dokumentationsgeneratoren mangen.exe) er lavet udelukkende ved brug af
lcc-win32. Vores egen erfaring med QSS er gode produkter og god support til fornuftige priser.

I alt har man brug for 4 ting for at rekompilere gopa32 runtime:

1)  Kildetekst (c og assembler).
2)  Exe-fil til binært load-image (exebin32.exe) konverteren.
3) c-kompiler og linker doneret af QSS (en speciel kommando-linie version bruges på eget ansvar, da det er et gratis program).
4) Open Source assembleren NASM.

Download GOPA32 byggesæt

Mere om Q-Software Solutions GmbH (QSS)