Priser

Alle priser er i danske kroner og excl. moms:

NB !!! grundet igangværende generationsskifte er salg af værktøjslicenser midlertidigt sat i bero. Support-relaterede open-source downloads er fortsat virksomme (29-11-2016).

Erhverv
Fuld værktøjslicens = værktøjsprogram plus runtimelicens: kr. 14.000
Værktøjsprogram som må installeres på egen PC, plus licens til runtime på en
ekstern PC. I denne pakke er indeholdt runtimelicens til det første projekt.
Ved nye projekter kan man nøjes med at anskaffe rene runtimelicenser.

Ren runtimelicens: kr. 5.000
Licens til runtime på en PC. Der skal altid findes en runtime licens til den PC,
på hvilken GOPA programmer finder erhvervsmæssig anvendelse.

Opgradering fra runtime til værktøjsprogram: kr. 9.500
Værktøjsprogram til kunder, som i forvejen har en runtime licens.

For at fremstille programmer skal man være i besiddelse af en værktøjslicens.
For at køre med det færdige program, skal man være i besiddelse af en runtime
licens for hver PC, programmet er installeret på.

Undervisningssektoren (f.ex. tekniske skoler)

Fuld licens for en hel skole: kr. 3.000
Ubegrænset brug af værktøjsprogram og runtime for hel skole.

Forhandling

DVAUTO, v. Gorm Petersen, Trollesvej 11, 5600 Faaborg.
Tlf: 20 66 96 08.
mail: info@gopa.dk

Note 1:
GOPA udviklingsgruppen består af: G. Petersen, P. Jacobsen og G.B. Jensen, som har haft copyright siden 1986. G. Petersen tager sig af daglig support og løbende udvikling, mens G.B. Jensen træder til ved større ændringer. P.Jacobsen medvirker lejlighedsvis.