Hardware

Her kan du se, hvilket udstyr GOPA supporterer.

Computer

Type
Til meget store styringer anbefales egentlige industri-PCer på grund af det store
antal ISA-slots og kraftig strømforsyning. Til mellemstore styringer kan man bruge
almindelige nyere PC-er, blot der er 1 eller 2 ledige PCI-slots. Ved helt små
styringer kan man klare sig med indbyggede seriel porte, især hvis der er 2 af
slagsen (COM1 og COM2).

Påkrævet hastighed
Selve PC-en skal være 66Mhz 486 DX2 eller højere. Mindre programmer kan trækkes af
PC-er ned til 16Mhz 386SX (f.ex. embeddede PC-er), men overholder man det anbefalede
minimum, kan selv de største programmer trækkes uden problemer. Nutidens PC-er er
væsentlig hurtigere end dette, og den højere hastighed medfører hurtigere søgning i
tabeller m.m. Processtyring og grafik påvirkes ikke af evt. højere hastighed.

Input/output mod fabrik

Ind og ud af PC
Data kommer ind og ud af PC-en gennem enten standard RS232 (som efterfølgende
konverteres til RS422 eller RS485 for støjsikker transmission i industrimiljø)
eller specielle indstikskort, som leveres sammen med de valgte eksterne IO-moduler
(f.ex Danvægt DV6400, Siemens Profibus CP 5412 eller 5613, eller Allen Bradley
RIO-bus KT scanner). Ved stort forbrug af RS232 kan man bruge 4 eller 8 port kort
i enten ISA eller PCI slots.

Ude i tavlerne
Her supporteres analoge og digitale I/O moduler fra:
Danvægt A/S Hinnerup digitale IO-boxe (3 typer).
Siemens Profibus-DP (S5 og S7 serien, både analog og digital).
Allen Bradley RIO-bus (Remote I/O, både analog og digital).
ADAM analog moduler (og kompatible, f.ex. M485).
Toledo vejecelle forstærkere.
Danvægt vej-selv stander, en operatørterminal til “al slags vejr” med taster,
display og printer.
Low-cost relæboxe baseret på “open source hardware” (OSH). De kan købes
færdigsamlede, som byggesæt, eller man kan downloade diagrammer og print-layout
fra denne hjemmeside, og selv lave dem. De er ikke omfattet af nogen form for
copyright. Disse boxe har små indbygningsmål, har potentialfri kontakter som udgange
(10 amp, 250 VAC) og koster som færdigsamlede og afprøvede ca. 35-50 kr. pr. indgang
og ca. 48-63 kr. pr. udgang.

Mere om Danvægt produkter

Mere om OSH boxe

Takket være kort belastningsuafhængig scantid på 0.43 millisekund, kan man i mange
tilfælde måle analogt gennem digitale indgange (billig løsning). Man måler tid mellem
pulser fra givere som f.ex.: Induktiv føler ved roterende aksel (måling af omdrejningstal).
Pulser fra flowmeter eller måleur (aktuelt væskeflow). Til mindre tidskritiske formål (200-500 ms), supporteres seriel kommunikation med PLC-er i hht. følgende standarder:
Allen Bradley “Data-highway”.
Siemens RK512.
ABB/MODICON Modbus RTU.
Square-D Symax.

Interface mod kontor
Her interfaces via RS232 til, typisk netopkoblet PC, som kan køre Windows (95 eller
nyere) eller Linux (alle PC versioner). Der medfølger 32-bit programmer til Windows
eller Linux, som kan videreføre data via tekst-filer eller TCP kommunikation til f.ex.
databaser eller andre administrative programmer. Begge versioner af dette modul
leveres desuden som “open source” og kan evt. indbygges i andre programmer.
Interface modulet kan dog konfigureres med en almindelig tekstfil, og derfor bruges
som “stand-alone” program.

Mere om in/out muligheder
Herunder kan man downloade en .doc fil med nærmere teknisk beskrivelse af In/Out muligheder:

Download IOSPEC (26.624 bytes)