Når fortiden blev single-steppet.

Når fortiden blev single-steppet.

Tips & anbefalinger til programmører og supportere i form af cases hentet fra det virkelige liv.

Effektiviteten hos de mange foder-fabrikker – særligt i perioden 2019-2021, hvor travlheden var særlig stor, skyldtes – udover den hurtige grafik og operatørernes gamer-mentalitet – i nogen grad også Ultimativ Sporbarhed baseret på filmklip. Ultimo 2021 kunne 18 PC-er fjernovervåges ved 20 eller 30 billeder i sekundet.
Alle eksemplerne er taget fra i alt 9 rapporter fisket direkte fra mail-serverens fortegnelse over sendte mails fra perioden 10-01-17 til 22-09-21.

Mange lav-hyppigheds fejl og uhensigtsmæssigheder blev fundet i takt med udrulningen af filmoptager-faciliteterne i løbet af 2017-18, og betød, at operatørerne ved starten af den travle periode kunne stole på, at “uanset hvor aggressivt vi blander os interaktivt, kan vi ikke slå styringen ud af kurs”. Svarende til at racerkøreren kan stole på, at ratstammen ikke pludseligt knækker på vej gennem en kurve.

Der er forkortet i rapporterne af anonymiseringshensyn, navne er erstattet af “xx” og skærmdumps retoucheret og beskåret, så kun de personer, der allerede kender skærmbillederne, vil kunne gætte, hvor de stammer fra. De valgte rapporter er kun et lille udpluk, der blev udvalgt på at være repræsentative og lette at anonymisere.
Til gengæld er der ikke tilføjet bagklogskab eller rettet i de oprindelige tekster. Konklusioner – rigtige som forkerte – gengives korrekt, for at give supportere en realistisk – d.v.s. baseret på praksis – ide om, i hvilken grad filmoptagelser kan bruges til forebyggende fejlfinding/vedligeholdelse.
At f.ex. en hvilken som helst lav-hyppigheds fejl eller uhensigtsmæssighed ofte kun behøver vise sig een gang, hvis optagefunktionen var tændt, da den indtraf.

Hvis operatørerne har bemærket en uregelmæssighed i nattens løb, skal de bare notere tidspunktet. Så kan supporteren næste dag hente den eller de relevante timefiler, og derefter afspille hvad der skete. Hvert skærmbillede svarer til een scantid. Typiske timefiler fylder mellem 150K og 400-500K pr. time. Ved mange urolige signaler fylder de mest. Forskellen på 20 og 30 hz apps er mindre, end man umiddelbart skulle tro.

Siden 2020 har det været muligt at optage uden at forstyrre operatøren. Hvis det er flere år siden, man har besøgt en fabrik – enten fysisk eller virtuelt – og man trænger til en overspringshandling i forhold til det, man er i gang med, kan det anbefales at bruge måske 5 minutter på et baggrunds-besøg for lige at genopfriske, hvad det går ud på.

I gamle dage, hvor alt var mekanisk, skulle mekanikeren en gang imellem gå en tur gennem fabrikken med smørekanden. På den måde blev fabrikkens måde at virke på ligesom genopfrisket. Det var ikke kun de ydre tandhjul, der på denne måde blev smurt – også dem i mekanikerens hoved.
På den måde bliver man en velkvalificeret sparringspartner for operatøren. Hvis operatøren skal bruge meget tid på at forklare fejlfinderen, hvordan fabrikken virker, kan driftsstop blive unødigt lange, og operatørens gåpå-mod svækkes ved bevidstheden om manglende parat-viden hos supporteren. Det fører til mere forsigtig og derfor knap så energi-effektiv produktion.

FILMKLIP.PDF med de 9 eksempler kan hentes herunder: