Tilbageblik om markedsandele

Tilbageblik om markedsandele – en efterlønners bekendelser:


Før udrulningen af 32-bit versionen startede i perioden 2006-2008, havde de daværende rundt regnet 35 16-bit installationer ganske vist været både driftsikre og kost-effektive, men “gamer-momentet” – den hurtige bruger-interaktion – det vi i reklame-tekster har beskrevet som “pilot-interfacet” – begyndte først fra 2008 og fremefter for alvor at få betydning.

Før den tid tog de små 16-bit apps sig primært af doseringsopgaverne, og afgav signaler til en ydre relæ eller PLC-styring (med tilhørende SCADA), der så tog sig af kørevejsstyring.
Det var først ved to større opgraderingsprojekter i 2010, at gopa-32 fik lov at få fuld styring incl. SCADA af alt maskineriet, så det var først derefter, at pilot-interface fordelene viste sig i stort omfang. Dette startede en lavine af opgraderinger i perioden 2010-2016.
Jeg vil tro, at mens gopa før 2010 har stået for mellem 25 og 30% af alt færdigfoder, produceret i Danmark, var andelen steget til 35-40 % fra 2017 og fremefter – i hvert fald frem til årsskiftet 2021-2022. Mindst hver 3-die foderpille produceret i DK har været gopa-baseret.
Den mest effektive fabrik blev forøvrigt i 2018 udråbt til “koncernens største, mest moderne og energieffektive anlæg” (landbrugsavisen.dk). Her tog gopa sig af alt fra og med tømning af råvaresiloer til og med fyldning af færdigvaresiloer, med pressernes ampere/damp styring som eneste fremmed-styring undervejs.
På grund af de energitunge processer, “svinghjuls-effekter” m.m. er økonomisk effektivitet ofte det samme som energi-effektivitet. Jo flere blandinger i høj kvalitet, der kan slippe gennem fabrikken i det tidsrum, hvor der er tændt for strømmen, jo flere tons foder er der til at betale den faste del af energi-udgiften.

Support efter tilbagetrækning:
Jeg gik på efterløn i 2-det kvartal 2022 efter at have stress-testet UEFI-varianterne af kernen, hvor USB-versionen skulle være garanteret at kunne køre på hardware, som i hvert fald Intel har lovet at ny-producere frem til 2028. AMD’s fremtidsplaner er ikke udforsket helt så grundigt, men de AMD CPU-er, der tilfældigvis har været til rådighed for test, kører fuldt ud lige så godt som Intels.
Da jeg startede på efterløn – min eneste pensionsmulighed, der kan give en levestandard udover folkepensionens grundbeløb – med udgangspunkt i selvstændig virksomhed og ikke som lønmodtager, har jeg ikke mulighed for at arbejde ved siden af efterlønnen.
Men jeg har lov til vederlagsfrit at viderestille til tidligere kolleger med erfaring i 1-ste instans support og for 2-den instans support til NHO: Min medhjælper/afløser, der var ansat hos mig mellem November 2014 og November 2021. Han er primus-motor for de nyere udviklinger, især UEFI, ethernet o.s.v. Og er for øvrigt datalog med PH-D.
For at fritage NHO fra at offentliggøre sit telefonnummer, foregår det på den måde at folk kan sende mail til INFO@GOPA.DK med kontaktoplysninger. Jeg tjekker så mailen jævnligt, og sender henvendelsen videre til NHO.