Win10 er godkendt.

De moduler, der ikke kører under selve GOPA-kernen, men som kører under Windows, er nu gennemtestet og godkendt i f.h.t. Windows 10. Det drejer sig dels om kommunikation, dels om fjernstyring.

Udgivet i Nyt

Ultimativ sporbarhed

I forbindelse med fjernstyring via nettet, vil full-motion grafikken kunne komprimeres og gemmes som filmklip. En hvilken som helst begivenhed kan derefter genafspilles, og såvel menneskelige som maskinelle fejl vil kunne udredes. Disse ting forventes testkørt i første halvdel af 2012.

Udgivet i Nyt

GOPA64

64-bit banker på døren. Der kan ikke forventes den samme eksplosive stigning i ydelse som den vi så, ved overgangen fra 16 til 32 bit – men der vil ske noget. Til gengæld forventes selve opgraderingen at gå betydeligt hurtigere end den sidste gjorde. Al runtime bliver – ligesom sin 32-bit forgænger – Open Source.

Udgivet i Nyt

5 års jubilæum

Nu er det 5 år siden der kom “hul igennem” GOPA32. Antal fejl opdaget på kerne-niveau indtil nu: NUL.
Antal fejl på applikations-niveau (fejl-40): helt normalt omfang 😉

Udgivet i Nyt

32 bit runtime

GOPA32 runtime modul er blevet “Open Source”

For at give eksisterende industrielle installationer en vis fremtidssikring overfor mulige fremtidige ændringer i PC standarden (bundkort o.lign.), er runtime-kernen (som håndterer al interface til hardware) blevet “Open Source”. Dette vil lette tilpasning til fremtidige hardware ændringer. Læs mere ›

Udgivet i Nyt

Med GOPA får man en effektiv og fleksibel fjernstyring af fabrikker, uden at man behøver udskifte dyre maskindele i sit anlæg.