• GOPA er Danmarks mest velgennemprøvede ægte soft-PLC.
  • Erstatter fuldt ud traditionelle hard-PLCer, og giver fremragende kombination af hastighed, præcision og stabilitet. Stabiliteten
   skyldes blandt andet, at der ikke bruges underliggende operativsystem under drift. Systemet kører direkte på PC-ens hardware.
  • Full-motion grafik i normale operatørbilleder giver lettere overblik over detaljerne i processen under indkøring, og giver under efterfølgende drift mulighed for at opdage begyndende problemer, før de giver anledning til driftsstop.
  • I dag installeret på 31 PC-er fordelt på 17 fabrikker, fortrinsvis foderstoffabrikker i Danmark (herunder et par af de største), hvor det bl.a. tager sig af de mest tidskritiske dele af styringen.
  • Kost-effektive løsninger takket være effektive programmeringsværktøjer og stor valgfrihed m.h.t. ekstern hardware. Man binder kun sin software-investering til verdens mest udbredte åbne standard:  PC-en.  Soft-PLCens styrke er, at man kun bruger “dumme” in/out moduler, der når som helst kan erstattes af andre typer.
  • Levetider for maskinanlæg er typisk længere end for kontorautomation, så hvis man én  gang har trimmet sit anlæg til det teoretiske maksimum m.h.t. hastighed og præcision, behøver man ikke starte forfra fordi en bestemt reservedel ikke længere kan skaffes. Der er således ingen former for viden, der går tabt, fordi man må skifte fabrikat.
  • Har været i drift siden 1996 på fortrinsvis døgndrift-producerende fabrikker.