Download af demo program

Vejledning

Installer programmet og læs derefter den tekstfil (MANUAL.DOC) som fremkommer i C:\DMEKA biblioteket.

1. Klik på linien “Klik for at installere INSTALL.EXE V 1.0 (fylder 0.92MB)” længere nede for at installere demoprogram. Når der spørges hvad man vil gøre ved filen, vælges “åbne fra aktuel lokation”. Afhængigt af browserens indstillinger kan der komme yderligere advarsler, hvor man skal klikke OK (man kan alternativt vælge at gemme filen INSTALL.EXE i et tilfældigt bibliotek og starte den derfra). Ved installation oprettes automatisk et bibliotek ved navn DMEKA under roden på C-drevet.

2. Følg vejledningen i MANUAL.DOC (som findes i DMEKA biblioteket). Den kan åbnes med WordPad eller Word.

Klik for at installere INSTALL

Hvis der er problemer med installation
Kan det skyldes, at man kører i et miljø, hvor man ikke kan få lov at downloade eksekverbare programmer  (.EXE filer). Man kan derfor downloade filen under et andet navn (FUP), og så efterfølgende selv omdøbe (rename) den til at hedde INSTALL.EXE.

Højreklik for at downloade INSTALL under navnet fup

Nemt at afinstallere
Når man ikke gider lege med det mere, sletter man blot DMEKA biblioteket med alle underliggende biblioteker. Der vil ikke være efterladenskaber i registreringsdatabase eller lign.

PS: Man skal have 8-9MB ledig plads på c-drevet. Det skyldes primært at manual-filen MANUAL.DOC fylder en hel del p.gr. af illustrationer.

PPS: Hvis man tilfældigvis i forvejen har et bibliotek ved navn DMEKA i toppen af C-drevet, kommer der en advarsel, hvor man bliver spurgt om man vil fortsætte. Svarer man nej her, afbrydes installationen.

Hvis man har Windows Vista
Kan  det anbefales  at bruge  “virtuel  PC”,  da Vista tilsyneladende ikke understøtter fuldskærms-programmer i 16-bit. Vi  har afprøvet “Virtual PC 2007”  (gratis) sammen med både DOS bootdiskette, Windows 98 installations-cd og Windows 2000 installations-cd og alle tre eksempler har virket udmærket. Hvis PC-en er hurtig nok til at køre Vista i det hele taget, er den også hurtig nok til denne demo sammen med virtuel PC.