Kosteffektivt relæbox erstatning

I takt med at man løber tør for de relæboxe, som Danvægt b.la. grundet for lille omsætning har valgt at de-supportere, kan de erstattes af ICP-CON moduler fra ICP-DAS. Man vil kunne opgradere gradvist i små sektioner ad gangen. Når man skal lave noget nyt, erstatter man typisk en mindre sektion – den der skal udvides – med ICP-CON. Derved frigøres typisk nogle DV-moduler, der så kan være reservedelslager for de sektioner, hvor der fortsat er DV-boxe. På den måde kan restlevetiden hos DV-boxene udnyttes fuldt ud. ICP-CON modulerne er i sig selv meget kost-effektive, men kræver for output-modulernes vedkommende mere elmontage, fordi man skal bruge eksterne overdragerrelæer (24vdc). Output-modulerne dækker 16 udgange (svarende til 2 DV-boxe) mens input-modulerne dækker 8 indgange svarende til een DV-box. Faciliteten er indbygget i nyeste ver af kernen.