Generationsskifte i gang

For at forebygge misinformation præciseres her, at alle bestående support-aftaler er gældende og bliver overholdt i fuldt omfang frem til udløbsdato.